baza_informacji baza_informacji
baza_informacji
baza_informacji Baza informacji strzalka Akty prawne strzalka lokalizator   baza_informacji

Dziennik Ustaw 1990 nr 4 poz. 19

Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego: uchylony
Data wydania: 1989-12-28
Data wejścia w życie: 1990-01-27
Data obowiązywania: 1990-01-27
Organ wydający: SEJM
Tekst ogłoszony: kliknij aby zobaczyć
Data uchylenia: 2004-01-01
Tekst ujednolicony: kliknij aby zobaczyć
  
akty powiązane: 
Akty zmienione:kliknij aby zobaczyć
Odesłania:kliknij aby zobaczyć
Akty wykonawcze:kliknij aby zobaczyć
Inf. o tekście jednolitym:kliknij aby zobaczyć
Akty zmieniające:kliknij aby zobaczyć
Akty uchylające:kliknij aby zobaczyć


powrót
więcej informacji o systemie

Jedynym źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są akty prawne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich (zob. ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606). Firma Matic nie ponosi zatem odpowiedzialności za treść zamieszczonych w niniejszym serwisie aktów prawnych i informacji o nich.

lewy prawy
Projekt + CMS: Jan Domański