baza_informacji baza_informacji
baza_informacji
baza_informacji Baza informacji strzalka Akty prawne strzalka dla webmasterów   baza_informacji

Akty prawne

Jeżeli w swojej stronie internetowej posługujesz się aktami prawnymi i chcesz aby jej czytelnicy mieli do nich łatwy dostęp - zainstaluj nasz system identyfikacji aktów prawnych!

Program wyszukuje w tekście strony frazy typu "Dz.U...", lub "M.P" i łączy je z naszą stroną która wyświetla pełną infomację o wymienionym akcie prawnym

Uruchomienie naszego systemu jest proste i nie zajmie Tobie więcej niż 10 minut. Wystarczy abyś na swoich stronach w ramach znacznika <head> zamieścił poniższy kod:

<script src="http://www.matic.edu.pl/akty_prawne.js" type="text/javascript"></script>
Następnie popraw znacznik <body> tak aby wyglądał natępująco:
<body onLoad="akty_prawne();">

Przykłady

Każda witryna internetowa korzystająca z naszego systemu będzie promowana na tej stronie. Treść strony musi być zgoda z polskim prawem oraz ogólnie przyjętymi zasadmi kultury.

Matic - System szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Status prawny edukacji religijnej w RP

Adres Twojej strony


Jedynym źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są akty prawne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich (zob. ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606). Firma Matic nie ponosi zatem odpowiedzialności za treść zamieszczonych w niniejszym serwisie aktów prawnych i informacji o nich.

lewy prawy
Projekt + CMS: Jan Domański